alinfinity.eu

Kernwoorden ; kracht , natuur , versterken , beschermen , immuunsysteem , gezondheid !

I am light …..Nikola Tesla .

Nikola Tesla, ziener van vrije kosmische levens-energie .

allereerst een introductie met verwijzingen in onderstaande afbeeldingen , zie en kijk goed…….. laat dit op je inwerken ……………… ..I AM LIGHT !

Pyramides van Gizeh ….pijnappelklier .
Sirius versus Orion……
Middelpunt van introspectie en ontwaking… van het innerlijke licht…. is liefde vanuit je hart…..
Sushuma ……licht verdrijft het duister… de ontwaking van de kundalini…balans in het middelpunt Is de toegangspoort naar het kosmische energie……prana !!
Sri Lalita ( kali , Shakti , Parvati ) … de godin van van ontwaking …. het licht!
Ons menselijke kristal ontvanger en zender …de pijnappelklier zoals ook afgebeeld als het oog van Horus is dit toeval ?..nee !
hee …waar verwees Nikola Tesla naar ………de 3 , 6 , 9 de verbinding naar het kosmische bewustzijn ….
( Akasha ) …het goddelijke levensenergie
kosmische bewustzijn ……het afstemmen van kristallen frequenties ….deze kennis is alom oud te vinden in boeddhisme en hindoeïsme
alsook in de zuivere leer van het christendom ……by the way…. Jezus Christus was een yogi en wordt regelmatig afgebeeld.…….. met licht ( frequenties ) uit de chakra punten ….zoals voorhoofd chakra ajna oftewel het derde oog , lichtkrans rondom de 7 chakra de Sahasrara…. hart chakra anahata waar Jesus Christus met heilige handgebaren oftewel mudra’s naar het licht verwijst en niet te vergeten de hand chakras waar de energie van licht uitstroomt toeval ?………. nee !….
Allemaal verwijzingen naar je ware goddelijke zelf……I AM LIGHT ….manifestatie vorm van kosmische energie!

deze documentaire behoeft geen becommentariëren het spreekt verder voorzich .
De essentie van het geloof ligt besloten en ter openbaring in ons zelf ….het rijzen van de levensenergie omhoog middels het middelpunt van onze ruggenwervel omhoog naar de pijnappelklier…….. , de kundalini ontwaking …….die ik in 2001 in Noord Vietnam heb mogen ondergaan ( hier kom ik misschien later op een aparte pagina op terug met een heel mooi verhaal van een 6 daagse zware inwijding en initiatie waar ik heb mogen zien in hogere bewustzijns toestanden, mijn karmisch verleden, ziel-verbintenis, het kosmische licht en …… dat boedha….. Jesus is …..en ….Jesus… boedha is …..waarvoor mijn zuivere dank aan deze Noord Vietnamese spirituele leraar , boeddhist , geneesheer en spirituele broer ….DAO ANH PHUNG ….( Dasira Narada….. Deze heeft het kosmische licht in mijn bewustzijn…..doen ontwaken !)
bovenstaande afbeeldingen verwijzen naar het openen van de kosmische poort naar de onuitputtelijke bewustzijns bron ……levensenergie……nulpuntenergie !

…….. voor dat we verder gaan wil ik graag ( in concept fase ) uit het boek de lichtwezens van auteur Hein Muyrers een stuk uit het boeiende verhaal hier toevoegen , geheel passend in …I AM LIGHT uitspraak van Nikola Tesla

( uiteraard met de goedkeuring van de auteur Hein Muyrers hiervoor )….,

Onder titel Lichtwezens … uit de hoofdstukken ‘Een hogere broncode‘ en ‘Duale wereldbeelden‘ …

………. Hoe sneller de piramidale driehoeken van de lichtvoertuigen in elkaars tegengestelde richting roteren, hoe meer deze op schijfvormige ufo’s lijken. Terwijl Rico het schouwspel gade slaat, ziet hij zichzelf in het midden van één van de orbs staan. Hij bestuurt het lichtschip met zijn bewustzijn. Als even later de hemelvoertuigen in het niets oplossen, staan er mensen van licht in de graancirkels, die door de draaiende bewustzijnsvoertuigen gevormd zijn. De lichtwezens kijken naar de vrouw die voor de piramide staat. Terwijl ze de Ankh naar haar buste beweegt, maken de witte en violette stralen, die uit de kristallen van de levenssleutel komen, verbinding met de parel in het hart van de lichtwezens en het hart van de priesteres. Vervolgens verbinden hun harten zich met de sterrenpoort van de aarde en de gouden lichtbron aan de hemel, die al het leven op Gaia mogelijk maakt. Vanuit de zonnepoort wordt het licht verder geleid naar de kosmische baarmoeder in het centrum van onze Melkweg, de bron waarin het volledige scheppingspotentieel besloten ligt van al wat is en ooit zal zijn. De kosmische oer-zee, de Yin en de Yang waaruit het licht geboren wordt en waarnaartoe het licht weer wederkeert.

Welkom terug,’ zegt de priesteres met de klinkende stem van de ziel, die de harten van de astrale reizigers met vreugde vervult en door hen als liefdevolle lichtfrequenties worden gevoeld. ‘Welkom terug in Mu, jullie geliefde moederland. Welkom terug in Lemurië.

Een hogere broncode

Als de priesteres haar hart volledig open stelt, openen zich ook de harten van de gearriveerde lichtwezens. Via de Ankh vindt er vervolgens een soort van dialoog plaats tussen het Lemurische kristal in het binnenste van moeder Aarde, het hart van de priesteres en de harten van de gearriveerde lichtwezens. Het lijkt alsof er vanuit de lichtsleutel een soort van hogere broncode naar de kern van hun wezen wordt gestuurd, een code waardoor hun kristallen lichamen opnieuw worden geprogrammeerd. Een broncode die de twaalf sleutels tot alle herinneringen aan de Oude Wereld bevat en hun DNA weer tot volle bloei doet komen. Een code die zodra ze actief wordt, de beperkingen van het zich in de derde dimensie bevindende illusionaire ego opheft en het bewustzijn toegang geeft tot andere, multidimensionale werkelijkheden. Tijdens het communicatie proces ziet Rico in de lichtwezens de plek oplichten waar de pijnappelklier met het kristalbewustzijn zich bevindt. Door de verschuivingen in het kleurenspectrum beseft hij dat de lichtmensen stapsgewijs worden afgestemd op de hogere bewustzijnsfrequenties. Terwijl zíjn trillingsniveau meestijgt, verandert ook zijn bewustzijnstoestand waardoor hij entiteiten kan zien, die op de lagere frequenties voor hem totaal onzichtbaar waren. Dankzij de opwaardering van zijn kristalbewustzijn, bemerkt hij energetische ‘wezens’ die telepatisch met elkaar communiceren. Ook neemt hij mensen waar met een blauwe huid, die lijken op het inheemse volk uit de film ‘Avatar’ en buitenaardsen, die uit de film ‘Close encounters of the third kind’ afkomstig zouden kunnen zijn. Dan zijn er nog de zeemeerminnen, de exotische dieren en plantensoorten, de geometrische bewustzijnsentiteiten waarvan de kleur en vorm voortdurend verandert en de natuurwezens zoals de elfen en dwergen, waarvan de laatsten lijken op het gevleugelde aardmannetje met de lange spitse oren, waar hij als peuter, toen hij de multidimensionale wereld nog in al zijn puurheid kon waarnemen, dagelijks mee speelde. De mensen van vlees en bloed die hij eerder waarnam, staan verbluft naar de kosmische boodschap te staren, die door de lichtwezens in het gras zijn achtergelaten. Omdat hun stoffelijke lichamen uit een dichtere energievorm bestaan, kunnen zij met hun zintuigen de energetische wezens in de hogere frequenties niet waarnemen. Het lichtspel, de lichtwezens en de andere entiteiten zijn voor hen volkomen onzichtbaar. Ook de harmonieuze genezende ultrasoon geluiden, die dienen om hun pijnappelklier te decalcificeren en de uit toon geraakte cellen van hun lichaam opnieuw af te stemmen, bemerken ze niet. Alleen de dieren lijken iets te voelen. Als het lichtspel stopt en iedereen weer zijn eigen weg gaat, herkent hij in het gezicht van de priesteres de ‘Zwarte Madonna’ uit zijn droom van weleer. De gevoelens van liefde die ze naar hem uitstraalt, doen zijn frequenties verder stijgen. Als hij haar aankijkt, glimlacht ze liefdevol. Ze voelt en weet dat hij haar heeft herkend. Opeens staat ze voor hem. Als ze hem diep in de ogen kijkt, wordt het verlangen om haar aan te raken onweerstaanbaar. Als ze hem kust, versmelten hun kristallichamen met elkaar. Ze zijn in het NU en als één verbonden met de bron. Zoals Yunasai in Yanas is, zo is Yanas in haar.

Zijn waarnemingsvermogen verandert meteen. Het is alsof hij plotseling alles begrijpt en over zijn volledige scheppingskracht beschikt. Doordat hij, nu hij weer HEEL is het alomvattende, oneindige triyantrale bewustzijnsnetwerk in haar puurste staat van ZIJN kan waarnemen, ziet hij hoe de bewustzijnsdeeltjes door zijn gedachten worden aangestuurd en invloed uitoefenen op het totale veld. Hij ziet hoe elektrische en magnetische deeltjes slingers van licht beginnen te vormen, die zich tot complexe geometrische bewustzijnsentiteiten met elkaar verbinden en letterlijk gestalte geven aan de materiële wereld. Hij beseft dat het deze, door intenties beïnvloedde minuscule deeltjes zijn, die uiteindelijk het resultaat bepalen van wat wij in het oneindig vibrerende energiespectrum waarnemen. Energie volgt de intentie. Hoe hoger de frequenties van zijn gedachten, hoe groter de kracht van zijn intenties en hoe groter het domino-effect hiervan in de lagere dimensies. Als Yunasai weer uit Yanas kristallen lichtlichaam stapt, neemt hij de fijnstoffelijke energiekoorden waar, die hun chakra’s met elkaar verbinden. Van het ene op het andere moment staat de priesteres weer bovenaan de trap van de piramide. Telepatisch vraagt ze hem om wat hij zometeen gaat aanschouwen, goed tot zich door te laten dringen. Dan splits haar lichtlichaam zich in meerdere gedaanten. Hij ziet hoe ze plotseling op verschillende plaatsen tegelijkertijd verschijnt. Niet alleen op verschillende plekken in Lemurië, maar ook op diverse andere planeten en in andere tijdsdimensies. Waar zij zich ook bevindt, Yanas ziet, dat ze via de koorden met hem verbonden blijft. Hij begrijpt dat ze hem duidelijk wil maken dat het niet uitmaakt hoever ze gaat of in welke dimensie zij zich ook bevindt, zij zullen samen altijd één zijn. De lichtkoorden van liefde tussen hen zullen voor altijd en onder alle omstandigheden blijven bestaan.

Wetende dat hij nu over dezelfde vermogens beschikt, spoort ze hem aan hetzelfde te proberen. ‘Je ziet de energie,’ zegt ze. ‘Speel ermee en kijk wat er gebeurt. Wat ík kan, kun jíj ook.’

Duale wereldbeelden

Mind cannot think without duality. Duality is the way of thinking. In silence, all dualities disappear.

~ Rajneesh

Door te denken dat hij vanaf de maan zijn geboorteplaneet wil aanschouwen, staat Yanas meteen op het maanoppervlak. Dan denkt hij aan Gaia, de moeder van de mensheid, die zo snel aan het veranderen is. Wat gaat het leven op aarde in de nabije toekomst voortbrengen? De technische mogelijkheden zijn bijna onbegrensd en kunnen, mits op de juiste wijze ingezet, de gehele mensheid en de aarde ten goede komen. Ondanks het feit dat er in de wereld zoveel dualiteit is, gaat hij er vanuit dat iedereen, vanuit het eigen wereldbeeld en bewustzijnsniveau de beste intenties heeft. Omdat de meningen over het beste pad voor de mensheid zo verscheiden zijn, zou hij weleens willen zien hoe de uitvoering van de verschillende gedachtengangen uitpakken. Op het moment dat de gedachte bij hem opkomt, kijkt hij vanaf de verlichte zijde van de maan naar de blauwe planeet. Voor zijn ogen ontvouwen zich twee paden die allebei een andere aarde tonen. Als hij naar het linkse pad kijkt, ziet hij dat de aarde omsloten is door een gigantisch web, dat gesponnen is uit suikerkristallen. De drieëndertig horizontale en dertien verticale weefdraden, die vanaf de gekunstelde bloemenberg vanuit een bijzonder zwaar bewaakte zwarte rots gesponnen zijn, corresponderen met de hiërarchische machtsstructuur, die door Grote Touwtjestrekker en diens bruinhemden is geïmplementeerd. In de wereld van de Grote Touwtjestrekker, die in de volksmond ook wel “de Spin”, “de Kroon” of “The One” wordt genoemd, fluit de kruisspin het lied van verdeel en heers. Spin’s trouwe vrienden, Ruus-Nec Suikerman, Denbi Y.Peels en de gebrilde tovenaar van de nulletjes en eentjes, Niccav-Rotatcid Vingerhoedskruid, waarmee Spin dagelijks buffeteert, zingen vanaf de tweeëndertigste sport van de piramidale toonladder hun aardse volgelingen telkens hetzelfde hypnotiserende dwaal-melodietje toe, waardoor de geprogrammeerde nano-zoetjes die aan hun pijnappelklier zijn gekoppeld ervoor zorgen, dat zij het systeem trouw blijven en zich hierin gelukkig voelen.

De eerste indruk die Yanas van Spin’s wereld krijgt, is dat de mensen, ondanks het feit dat ze zich door hun brein en niet door hun hart laten leiden, in volledige harmonie met elkaar leven en de lang verwachte vijfde dimensie lijken te hebben bereikt. Niets is echter minder waar. De dimensie waar de mensen zich in wanen, is een kunstmatige en illusionaire 5G-dimensie, die door de Spin en haar handlangers is geweven en door hen wordt bestuurd. Het Slavionisme, zoals de nieuwe aardse religie heet, wordt in deze wereld niet in kerken of andere gebedsgebouwen beleden, maar in steden van lust en vermaak, die volgepropt zijn met virtuele speeltjes en andere technische hoogstandjes, die er voor zorgen dat de mens zich “gelukkig” voelt, maar ook steeds verder van de natuurlijke bron vervreemd en afgescheiden raakt. Daar Grote Touwtjestrekker profiteert van de hem steeds machtiger makende volgelingen en omdat het eenheidsgevoel onder zijn “dierbaren” voor zijn machtsbehoud van groot belang is, tovert hij op gezette tijden een gezamenlijke vijand uit zijn hoge hoed. Een vijand waartegen hij de mensen belooft te zullen beschermen, ongeacht de kosten, die dit met zich meebrengt. Het enige offer dat de mensen moeten brengen, is het inleveren van vrijheid. Omdat het volk zich door de zoete beloftes van de Slavionistische leiders veilig wanen, blijven de mensen loyaal aan de Kroon en accepteren ze, zonder te mokken, de inbreuk op hun privacy, die voor hun “bescherming” noodzakelijk zou zijn. De onderlinge verbondenheid tussen de mensen lijkt op het eerste gezicht groot, maar is absoluut geen verbinding vanuit de parel van het hart. Wat de eensgezinde conformisten werkelijk verbindt, zijn hun angsten en de ingebrachte nano-kristalletjes die de natuurlijke werking van hun pijnappelklier bagatelliseren. De nano-zoetjes, die met behulp van satellietverbindingen vanaf de hogere balken van de toonladder geprogrammeerd worden, verstoren de natuurlijke werking van de pijnappelklier en wekken in de mensen een nieuwe, gekunstelde illusionaire werkelijkheid tot leven. Bij sommigen mensen schijnt het zoetje echter niet altijd goed te werken. Aan hun non-confirmistisch gedrag valt af te lezen dat Batman, de fladderende vleermuis die zich achter de oogkassen van de mensen bevindt, nog steeds in staat is, om de natuurlijke kosmische trillingen op de epifyse van de mensen over te dragen, waardoor de ontwakenden steeds dichter bij de waarheid komen.

In de wereld van “the One” worden de wakkere en ontwakende spirituelen, die er voor kiezen om in harmonie met de natuur en het kosmische bewustzijn te leven, door de trouwe volgers ”de afvalligen” genoemd. De aan de gezoete uitwerpselen van Spin verslaafd geraakte conformisten, die bang zijn om hun zoete snoepgoed in de toekomst kwijt te raken, houden op advies van het almaar grijnzende torenmannetje en de listige meester met de slangenlopers, elkaars gedrag voortdurend in de gaten. Een afvallige wordt hierdoor vrij snel opgemerkt. Omdat “The One” geen sores wilt, maken de trouwe kameraden bij het herkennen van een afvallige een melding bij de hoger geplaatste lolbroek met de ronde brillenglazen, die er op toeziet dat er geen gaten in het gesponnen suikerweb ontstaan. Sommige fanatieke systeemvolgers vinden het maar niks dat de afvallingen door hun gedissel het gesponnen systeem in gevaar kunnen brengen en roepen derhalve dat Spin haar kruis op hen moet haken. Omdat melders van ongewenste gedragingen in de wereld van de Grote Touwtjestrekker bijzonder goed beloond worden, zijn ze talrijk aanwezig. Voor elke melding van een incident worden via het 5G-netwerk punten bijgeschreven op het bonuskristal, dat zich in het lichaam van de tipgever bevindt. Bij voldoende score mag de judas zijn belletje weer wat harder laten rinkelen. In de enorme steden waarin de conformisten wonen, gaan voor Klik Spaan nu automatisch meer deuren open. Hoe meer krediet, hoe meer vrijheden hij krijgt en hoe dichter hij bij de schatrijke koopmannen, de ranzige paashazen uit de heilige huisjes en ‘The ONE’ mag wonen. Een enkele sycofant kan zelfs doorgroeien tot aan de eenendertigste sport van de ladder en mag zich dan bij de rijksten der rijksten scharen. Afvalligen, waarbij het zoet-houdende nanokristal niet meer functioneert, kunnen op verzoek en tegen inlevering van credits een nieuw kristal toegediend krijgen, waardoor ze weer gezond worden verklaard en uit isolatie mogen. Wie zoetjes op de suikerstok van de goed heiligman blijft zuigen, krijgt lekkers, wie stout is de roe. Zo heeft de voor Sinterklaas spelende Spin het bepaald. Als ze echter het nieuwe kristal blijven weigeren, worden ze uitgesloten van het systeem. Onder begeleiding van de gehelmde speelpoppen van het gilde der rode schilden, een legertje drones, de spuiter van de dikke joker, wat robothonden en een met stokken bewapende eenheid van centauers worden ze gedwongen de stad van Spin te verlaten.

Als plotseling na een door Niccav-Rotatcid Vingerhoedskruid geënsceneerde systeemhack het elektriciteitsnetwerk de geest begeeft, ontstaat chaos en paniek onder de mensen. Door de stroomuitval wordt het donker in de smart-cities en falen ook de meeste hebbedingetjes, die hen de houvast in hun leven geven. Yanas ziet, hoe de mensen angstig en verward in de donkere steden ronddolen, op zoek naar water en het zaadloze genetisch gemanipuleerde voedsel, de zielloze vruchten des overvloeds, die door robots in de hermetisch afgesloten ruimtes van de verstedelijkte tuinen der zonde gekweekt worden. Als Spin merkt dat sommige spitsbroeders ten gevolge van de stroomuitval ontwaken en met hulp van natuurbewoners uit de buitenwereld de slimme steden willen ontvluchten, wordt de stroom weer ingeschakeld. Op de beeldschermen, die in de slimme stad in zeer grote getalen aanwezig zijn, verschijnen dan opnieuw de grijnzende marionetten uit de torentjes om de nog angstige kudde met hun wollige klanken te bespelen. Wanneer de hoge torenblazers zichzelf op de borst hebben geklopt en een opgepakte, onschuldige afvallige als de grote boeman hebben afgeschildert, volgen de gerustgestelde conformisten, op gepaste afstand van elkaar weer het rechte pad van de notenbalk. Als plotseling de aarde door overvloedig regenwater wordt geteistert, verandert het gekanaliseerde pad waarop de mensen lopen in een kolkende rivier. Een uit de hemel gevallen paarse steen, die midden op het pad terecht is gekomen, zorgt ervoor dat de waterstroom zich splitst, waardoor het water dat rechts de steen passeert, meanderend haar eigen weg zoekt. Het water links van de steen blijft de strakke lijn van het uitgezette pad volgen, alwaar de stroming steeds sterker wordt. Dan verschijnt er plotsklaps een engel uit de hemel, die op de steen begint te dansen. Als de mensen hem naderen, spreidt hij zijn vleugels, waarmee hij de keuze van het te volgen waterpad aangeeft. Links van de engel, waar het gekanaliseerde pad zich bevindt en de hemel donker kleurt, ziet Yanas, hoe talloze verschrompelde pijnappels de inktzwarte duisternis tegemoet zwemmen. Als plotseling vier Russen, die uit het gekanaliseerde water zijn opgedoken, het laatste draadje van Spin’s web doorknippen, valt deze vanaf de top van zijn zwarte rots in de waterweg, alwaar hij door de vernietigende kracht van het woeste water voor goed ten onder gaat. Op het moment dat Spin zijn laatste adem uitblaast, verschijnt rechts van de paarse edelsteen de gouden zon, die de meanderende waterweg transformeert in een door Venusbloemen omgeven pad, dat dankzij de hemelsteen en de wil van de dansende engel der liefde haar wevelende vorm heeft gekregen.

Als Yanas naar het rechtse pad kijkt, ziet hij een spiraliserende toonladder, die tot aan het bewustzijnscentrum van de kosmos reikt. Doordat de intervallen tussen de tonen klein zijn, is de bron van het licht voor iedereen bereikbaar. Yanas ziet de aarde zoals die in de tijd van Lemurië was, een ongeschonden planeet, het hof van Eden waarop alles groeit en bloeit. Een ondermaanse planeet van vreugde, vrede en vrijheid waarin mensen respectvol omgaan met elkaar en één zijn met de natuur. Een wereld waarin de bewoners vanuit de parel van het hart met elkaar verbonden zijn en weten, dat zij samen met de aarde het bewustzijn van Gaia vormen en in harmonie daar ook naar handelen. In deze wereld is de lucht zuiver en vol zuurstof. Het leven is er vreedzaam. Liefde, verbondenheid, spiritualiteit en creativiteit voeren de boventoon. Werkzaamheden worden met zorg en liefde verricht en dienen het welzijn van iedereen en de natuur. Moeder aarde, die door de mensen liefdevol wordt gekoesterd, is kerngezond en voorziet in alle levensbehoeften. Het bezielde voedsel is natuurlijk en door de hoge Bovis waarde perfect voor het goed functioneren van ons DNA. Het leven in deze wereld is relaxed. Alle mensen zijn gelijk aan elkaar. Er zijn geen ziekten. De techniek staat volledig ten dienste van iedereen en werkt in harmonie met de kosmische wetten en de natuurlijke processen. De immense overvloed, die moeder Gaia voortbrengt, wordt, zonder dat zich iemand hier aan verrijkt, eerlijk gedeeld. De mensen leven in vrijheid. Ze zijn wijs, kennen geen angst. Ze beleven het leven in al haar glorie en volgen het pad van de ziel. Hun verschijning straalt liefde, rust en vrede uit. Yanas merkt, dat de beelden die hij ziet zijn energetisch lichaam beïnvloeden. Omdat Yunasai wil weten wat er in zijn belevings- en gevoelswereld omgaat, heeft ze haar frequenties volledig afgestemd op de zijne. Wat hij waarneemt, ziet zij ook.

Merkte je, hoe de beelden op je gevoelens werkten?’, vraagt ze liefdevol.

……….

Medio najaar 2021 is de verwachting dat dit mooi geschreven verhaal is afgerond en via de officiële boekhandel verkrijgbaar zal zijn.

zo nu terug naar Nikola Tesla

NIKOLA TESLA was zich hiervan bewust en had deze gave mogen ontvangen van hogere dimensies ….

Zo…. nu even met de beide benen terug op de aarde …hieronder een gevonden verkorte citaat over de levensloop van Nikola Tesla…..bron onbekend ….

Nikola Tesla (1856-1943) is een van de belangrijkste uitvinders uit de geschiedenis.  Hij sloot vriendschap met onder andere de spirituele leraar Vivekenanda, George Westinghouse, Mark Twain en een witte duif. Toen aan Albert Einstein gevraagd werd hoe het voelt om de slimste levende mens te zijn, antwoordde hij: ‘Dat weet ik niet, dat moet je vragen aan Nikola Tesla.’ En de fysicus Nassim Haramein heeft eens gezegd: ‘Als Nikola Tesla niet gecensureerd zou zijn, zouden we nu tussen de sterren kunnen reizen.’ Tesla was ervan overtuigd dat er fysieke buitenaardse beschavingen bestaan. 

…..we become in the tune.…… ( tuner ) afstemmen ontvangen het goddelijke …..met onze kristal !!! het is bekend dat alles resoneert en communiceert tot in het kleinste detail op verschillende frequenties …..kristallen in het bijzonder .

Tesla werd vlak voor de Amerikaanse Burgeroorlog geboren en leefde tot halverwege de Tweede Wereldoorlog. Hij werd 86 ( 6 ) jaar. De in Kroatië geboren Servische, maar tot Amerikaan genaturaliseerde Tesla was een excentriek genie. Hij deed meer uitvindingen dan Edison en ontdekte de radio eerder dan Marconi. Tesla’s uitvindingen omvatten het wisselstroomsysteem dat onze huizen van elektriciteit voorziet, radio, draadloze energie- en lichtoverdracht, röntgenstralen en de teslaspoel. Hij ging in tegen Einsteins relativiteitstheorie en ontwierp vliegtuigen die verticaal opstijgen en landen. 

In de loop van zijn leven verhuisde Tesla naar New York. Hij woonde een tijd in Colorado Springs en keerde toen weer terug naar New York, waar hij twee laboratoria had. Hij werkte voor Thomas Edison, maar werd later zijn grootste rivaal. Zijn vele eigenaardigheden omvatten een obsessie met getallen die deelbaar zijn door drie…..3 , 6 , 9 ……..

We gaan met een hink stap sprong naar het volgende aansluitende onderwerp de Schumann resonantie en vervolgens naar solfeggio frequenties……het heeft allemaal direct verband met elkaar……(overigens…. wil je dieper op de materie ingaan er is zoveel hierover op internet te vinden… , ik probeer op deze website in verkorte stukken richting te geven …… anders wordt het veelste veel materie dat je halve wegen in slaap dreigt te vallen.… .)

SCHUMANNRESONANTIES

……..Tussen de oppervlakte van de aarde en de ionosfeer (de buitenste laag van ons atmosfeer) gaan ook elektromagnetische golven in het rond. Frequenties/resonanties die op alle levende organismen invloed hebben. Sommige elektromagnetische frequenties voegen iets toe aan de cellen van een organisme terwijl andere frequenties processen van afbraak in beweging zetten. De balancerende, heilzame frequenties die ons organisme mede in stand houden worden Schumanns resonanties genoemd.

Schumannresonanties zijn pieken in het ELF-deel van het elektromagnetisch spectrum die een sterke invloed hebben op de hersengolven en ons welbevinden. Het zijn de bliksemontladingen die de Schumannresonanties in onze atmosfeer veroorzaken, rond laten gaan en de atmosfeer leefbaar houden. De Schumann resonanties blijken heilzame invloed te hebben op ons bio-energetische ritme. Wanneer we ontkoppelt raken van deze Schumann resonanties ( door kunstmatige stralingen frequenties van bijvb. de 2 , 3 , 4 en 5 G ) raakt ons bio energetische ritme verstoord en gaat onze gezondheid achteruit. De meest bekende Schumannresonantie is de pulserende frequentie van 7,83 =…. 9…….

Een bekende quote van Nicola Tesla:

“If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have the key to the universe.” – Nikola Tesla

OUDE SOLFEGGIO FREQUENTIES

Over de ‘Ancient Solfeggio Frequencies’ is veel geschreven, ze worden meestal in verband gebracht met een bepaalde reeks geluidsfrequenties (396, 417, 528, 639, 741, 852 Hz) en zouden zijn afgeleid van een numerologisch systeem van familienummergroepen. Namelijk de: 3-6-9 en 1-2-4-8-7-5 reeksen.

Als de 3-6-9 reeks direct gerelateerd is aan het patroon en de vorm van de Schepping, zowel fysiek als energetisch, dan vertegenwoordigt ze door bijbehorende logica elk een specifieke fase in het geopenbaarde Goddelijke manifest. Ze kunnen de mensheid helpen om collectief naar geestelijke vervolmaking te groeien. Hetzelfde drie patroon herhaalt zich ook bij de oude genezingsfrequenties, de Solfeggio-frequenties die ook wel gezien worden als de geluiden van de schepping. Hier zijn de 9 oude Solfeggio healing-frequenties die als heilzaam en vererenswaardig worden beschouwd.

174 Hz – 285 Hz – 396 Hz – 417 Hz – 528 Hz – 639 Hz – 741 Hz – 852 Hz – 963 Hz

De Solfeggio in de Pythagorean Skine-methode verlaagt de getallen tot hun gehele getallen van één cijfer, wat de ‘Regel van Drie’ ondersteunt.

174 Hz = 1 + 7 + 4 = 12 = 3 ………(12-3 = 9)
285 Hz = 2 + 8 + 5 = 15 = 6………. (15-6 = 9)
396 Hz = 3 + 9 + 6 = 18 = 9………..(18-9 = 9)


417 Hz = 4 + 1 + 7 = 12 = 3………. (12-3 = 9)
528 Hz = 5 + 2 + 8 = 15 = 6…………(15-6 = 9)
639 Hz = 6 + 3 + 9 = 18 = 9………..(18-9 = 9)


741 Hz = 7 + 4 + 1 = 12 = 3……….. (12-3 = 9)
852 Hz = 8 + 5 + 2 = 15 = 6…………(15-6 = 9)
963 Hz = 9 + 6 + 3 = 18 = 9……….…(18-9 = 9)

Volgens verschillende bronnen staan de Solfeggio Frequenties hiervoor:

174 Hz Basis – Gronding/ fundering.  Deze frequentie rangschikt energie & perceptie in georganiseerde symmetrische kubussen en zorgt voor een stabiele basis voor versnelling & evolutie van realisatie en (bewust)zijn. Door te leren onderscheiden, wordt persoonlijkheid een voertuig voor innerlijke harmonie terwijl de luisteraar wordt voorbereid op een vreugde- en betekenisvol leven.

285 Hz – Kwantum gewaarzijn.  Deze frequentie helpt de versnelling & expansie van bewustzijn binnen de balans van meervoudige dimensionale velden van bijbehorende gewaarwording. Ze openen de toegang tot het vibrerende evenwicht via de wet van waarheid & kennis. Schaduwen worden verlicht door de vibratie van zachte heling terwijl ware kracht wordt hersteld. Bovendien ontdekt de persoonlijke wil ware expressie en rede gevolgd door juiste actie. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

396 Hz – Bevrijding van (trauma) angst.  De bron van wijsheid penetreert de geest en het hart in deze harmonische vibratie en verwijdert blokkades die de echte vrede in de weg staan. Waar geheugen wordt hersteld en waardoor de luisteraar toegang krijgt tot innerlijke wijsheid en weten. De invloeden van kracht & gelijkmoedigheid bereiden de weg voor naar geestelijke bevrijding. 

417 Hz – Transmutatie (transformatie van energieën of herscheppen). Het zien van waarheid staat de luisteraar toe om moeilijkheden en tegenslagen om te zetten in vrede. Het brengt orde en innerlijk luisteren naar nieuwe hoogten van zelftransformatie. De innerlijke gids van het ware zelf ontwaakt, corrigeert en ordent relaties en communicatie door dat de expressie van heldere visie & kracht in werking treedt.

528 Hz – DNA reparatie (Wonder).  Intuïtie wordt uitvergroot en leidt de kwaliteit van de Rede, waarmee de bron van wijsheid & licht door de herinnering van het wonder wordt herontdekt in elk moment. De luisteraar heeft contact met zijn/haar kracht en vrede als hun doel zich ontvouwt door middel van vrije-  en Goddelijke wil. 

639 Hz – Relationele harmonisatie.  De persoonlijke geest wordt gevuld met de invloeden van balans, gezondheid en rust. Innerlijke tegenstellingen worden overstegen.

741 Hz – Expansie van bewustzijn.  Deze frequentie ontvouwt heldere visie en opent de potentie van een mind die zelfbeschikkend en zelfkracht heeft;geordend en vrij. Innerlijke kracht wordt geoptimaliseerd en opent een kanaal naar gezuiverde expressie van liefde en betekenis. 

852 Hz – Ontwaken van intuïtie.  Deze frequentie schept kracht door de herkenning dat de luisteraar verbonden is met de bron van alle ware kracht. Intuïtie en emoties verbinden zich met elkaar en het ware innerlijke doel wordt ontsluierd.

963 Hz – Goddelijke Zingeving, Betekenis en Doel.  De aanwezigheid van Goddelijkheid wordt versterkt in de perceptie als de trillingen van het eeuwige zelf resoneren. De balans van kracht & vrede wordt ingebed in de luisteraar, waardoor Licht & Liefde de ervaring in het huidige moment leidt. Bron : gezondcelpotential.nl

Opzettelijke verstoring van algemene gezondheid middels 440 Hz muziek …..door onwetendheid? Of toch…

Tegenwoordig pleiten sommige mensen voor de terugkeer naar de 432 ( 9) Hz-standaard, een frequentie die de PHI-ratio van Fibbonacci (beroemde wiskundige uit de middeleeuwen) draagt, de gulden middenweg in de wiskunde. De gulden middenweg, een steeds terugkerende “perfecte” verhouding die in de natuur wordt gevonden en door middel van kunst wordt nagebootst, wordt in alles aangetroffen, van de verre zonnestelsels en sterrenstelsels tot aan de moleculaire structuur van ons DNA. Zo wordt gedacht dat een standaardveld dat zijn proporties bevat, beter bij de natuur past. Inderdaad, enkele van de meest opvallende en bekende muziek van de westerse wereld is gebaseerd op de gulden snede, van de werken van Bach , Mozart……..zoek op Spotify 432 Hz muziek en beluister het verschil met 440 Hz muziek.

440 Hz wordt door sommigen verondersteld trillingen in het lichaam te scheeftrekken vanwege de dissonante aard ervan in vergelijking met 432 ( 9) Hz, een toonhoogte die werd aangehouden in de heilige muziek van veel culturen uit de oudheid. Dit aantal werd ook afgekondigd als de “frequentie van de kosmos” door de oude Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras.

Met betrekking tot cymatica resulteren trillingen van frequenties van 432 ( 9) Hz in perfect gedefinieerde geometrische vormen, terwijl frequenties in 440 Hz dat niet doen. Dit brengt sommigen ertoe te geloven dat dissonante frequenties die het menselijk oor binnenkomen, leiden tot………… >dissonantie in het lichaam< .

In de wereld van de psychoakoestiek hebben recente studies aangetoond dat ‘geluidsentrainment’ (synchronisatie van twee verschillende systemen) is en nog steeds wordt gebruikt om hersengolven over te halen in bepaalde denk- en stemmingspatronen. [3]….. Voor velen verwerpt het feit dat leiders van nazi-Duitsland vochten voor de 440 Hz-standaard en deze in hun krijgsmuziek gebruikten, de macht om mensen in een agressieve en onevenwichtige staat te brengen….. bron : Brt today.com

Even tussendoor …….zie je dat ook niet heden den dage bij de jeugd vnl. in de grote steden met video games, beïnvloeding van 5G frequenties , drill rap muziek op 440 Hz gebaseerd …? ……waardoor deze jeugd dermate op een agressieve manier onbewust worden beïnvloed met als extreme daarvan een onlogische geweldspiraal vanaf de allerjongste leeftijd met desastreuze gevolgen….de media staat hier dagelijks vol van…. met een stille tocht…de afbraak van normen en waarden ….denk hier maar eens over na waar dit vandaan komt…….juist ……verwijzing ….guidestones…build back better…enz !!!!!…..maar afijn herstel moet via inzichten komen !

( Alle getallen van 0 tot en met 9 waaronder 3, 6, 9, getallen zijn dermate belangrijk alsook bepalend naar je geboorte jaar, je geboortenaam enz enz….. Hiermee kun je je persoonlijke eigenschappen, levenspad en astrologische bewustzijn mee verklaren….. Achter ieder getal staat een spirituele betekenis. Bijvoorbeeld mijn geboorte getal is 16-11-1962 = 7 +2 + 18 =9 +9 = 18 = 9……… volgende voorbeeld = mijn geboorte dag was op een vrijdag = 5 ………..volgende voorbeeld mijn geboorte naam uit het alfabet omgerekend naar getallen = 42 + 92 = 6 + 2 = 8…….dit is verklarend naar je persoonlijkheid en trillingsgetal , frequentie licht die je wederom in harmonie kunt afstemmen op de natuurlijke frequenties waar je een onderdeel van bent…….. met als…..muziek 432Hz waar je prettig bij voelt, natuurlijke omgevingen, voedsel, kleuren, geuren, natuurlijke heilzame stenen enzv….. vandaar het afstemmen met een mix van heilzame stenen op je persoonlijkheid!…… Zie hiervoor de pagina lemurisch licht kristal en heilzame edelstenen ……. met verwijzing naar armbandjes, amulethanger, kracht buideltjes enzovoort……

Vooral in deze tijd van verstoringen van natuurlijke frequenties is het zeer belangrijk om in harmonie te komen met jezelf, je omgeving en de kosmische natuur …..!!!

Zo nu weer met een quantum stap terug naar deze bijzondere man Nikola Tesla…

Diverse vrouwen werden verliefd op hem, maar Tesla bleef bewust vrijgezel als middel voor zelfbeheersing, in de overtuiging dat hij zo beter wetenschappelijk kon denken. Hij sliep zelden langer dan een paar uur achter elkaar en bleef vaak dagenlang wakker. Meestal sprak hij met zachte stem, maar hij gaf ook complete shows weg en doorspekte zijn lezingen met een bijna magisch vertoon van licht en energie. Zijn teslaspoel kon bliksem door zijn lichaam en zelfs 42 ( 6 ) meter de lucht in schieten. 

Hij was een wereldberoemde wetenschapper en lid van de beau monde, maar stierf alleen en berooid, omdat hij miljoenen aan royalty’s had overgedragen aan zijn vriend George Westinghouse om diens onderneming te redden…. ( hierin zie je dat geld niet de boventoon voerde van zijn kosmische opdracht , Nikola werd vervuld met het scheppingslicht en dat gaf hem innerlijke vreugde…..met het besef van de oneindigheid van het bewustzijn …..verwijzend…… I AM LIGHT….. )

Eén van de hardnekkigste theorieën luidt dat Tesla heeft ontdekt hoe iedereen op aarde ‘gratis energie’ kan krijgen en dat deze ontdekking werd weggemoffeld omdat het bedrijfsleven mensen dan niet meer voor energie kon laten betalen. 

Tesla werkte inderdaad aan een manier om energie te halen uit kosmische straling, stralingsenergie, de elektrostatische lading van de aarde en andere natuurlijke bronnen. Het verhaal gaat dat Tesla vlak voor zijn dood hierin was geslaagd …. . Daarom zou de FBI na zijn dood zijn ingebroken in zijn hotelsuite en zijn papieren hebben meegenomen: om te zorgen dat wij geen gratis energie zouden krijgen. ( …..heee ….dit komt overeen met het verhaal van Wilhelm Reich FBI , vernietiging documenten , gevangenschap …..het overlijden ! ) 

Tesla onderzocht de mogelijkheid om energie te halen uit kosmische levens energie. Verder probeerde hij de energie van de aard te benutten met zijn project Wardenclyffe. Een grote dynamo zou worden afgestemd op de resonanties van de ruimte tussen de aarde en de ionosfeer. 

De energie zou staande golven vormen, zoals de golven die Tesla zei te hebben ontdekt in Colorado Springs. Deze natuurlijke golven konden worden doorgegeven tussen torens overal ter wereld, zodat de ruimte werd gevuld met natuurlijke elektromagnetische energie waarvan iedereen alle benodigde energie kon downloaden en worden ‘doorgegeven’ zonder draden of lokale elektrische voorzieningen……..( hiermee werd niet de ziekmakende kunstmatige frequenties meebedoeld als 2, 3, 4, 5 G)

Zie onderstaande boeiende documentaire…..

vrije kosmische energie… levensenergie.

CITATEN VAN NIKOLA TESLA.,

 • Als ik terugkijk op de gebeurtenissen in mijn leven, dan realiseer ik me hoe subtiel de invloeden zijn die onze bestemmingen vormen. 
 • Als je alleen de grootsheid van de getallen 3, 6 en 9 kende, dan zou je de sleutel tot het universum hebben (369).
 • Als je de geheimen  van het universum wil vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.
 • Als ze je gek noemen, herinner je dan dat grote ideeën niet komen van gemiddelde denk geesten.
 • Een wetenschapper streeft niet naar directe resultaten. Hij verwacht niet dat zijn geavanceerde idealen snel zullen worden opgepakt. Zijn werk lijkt op het planten van iets voor de toekomst. Het is zijn plicht om het fundament te leggen voor hen die nog komen, en de weg te wijzen. Hij leeft, werkt en hoopt.
 • Elektrische energie is overal aanwezig in onbegrensde hoeveelheden en kan de machines van de wereld aandrijven zonder steenkool, olie of gas.
 • Elk levend wezen is een machine die wordt aangedreven door het raderwerk van het universum. Hoewel het lijkt dat het alleen wordt beïnvloed door zijn directe omgeving, reikt zijn invloedssfeer uit tot een oneindige afstand.
 • Elke inspanning die onder dwang wordt verricht is een offer van levensenergie. Ik heb nooit zo’n prijs betaald. Integendeel, ik gedijde op mijn gedachten.
 • Er zouden inspanningen moeten worden verricht om het onrechtvaardige en wrede slachten van dieren, wat destructief voor onze moraal moet zijn, te stoppen.
 • Geen enkel apparaat voor vrije energie zal ooit worden toegestaan de markt te bereiken.
 • Geld vertegenwoordigt niet zoveel waarde als de mens eraan heeft toegekend. Al mijn geld is geïnvesteerd in experimenten die mij in staat stelden ontdekkingen te doen waardoor de mensheid een wat gemakkelijker leven kan leiden.
 • Het  geschenk van onze mentale kracht komt van God, het Goddelijke Wezen, en als we onze denk geesten concentreren op die waarheid worden we afgestemd op die grote kracht.
 • Het gevoel groeit voortdurend in mij, dat ik de eerste was die de groet van de ene planeet naar de andere hoorde.
 • Het kan mij niet schelen dat ze mijn idee gestolen hebben. Ik maak me zorgen omdat ze zelf geen ideeën hebben.
 • Het verlangen dat mij leidt in alles wat ik doe is het verlangen om de krachten van de natuur te benutten in dienst van de mensheid.
 • Hoewel we vrij zijn om te denken en te handelen, worden we als de sterren van het firmament tezamen gehouden. Die bindingen kunnen we niet zien, maar wel voelen.
 • Mijn brein is slechts een ontvanger. In het universum is een kern waarvan we kennis, kracht en inspiratie verkrijgen. Ik ben niet doorgedrongen in de geheimen van die kern, maar ik weet dat deze bestaan .
 • Ons gehele biologische systeem, het brein en de aarde zelf werken op dezelfde frequenties.
 • Onwetendheid is grootste tegenwerkende kracht die menselijke vooruitgang vertraagt, en werd door Boeddha ‘het grootste kwaad in de wereld’ genoemd.
 • In de eenentwintigste eeuw zal de robot de plaats innemen die slavenarbeid in oude beschavingen bezat.
 • In de gehele ruimte is energie. Is die energie statisch of kinetisch?. Als deze statisch is, is er ijdele hoop. Als deze kinetisch is – en we weten zeker dat het dat is – dan is het een kwestie van tijd tot de mensheid erin slaagt haar machines te koppelen aan het raderwerk van de natuur.
 • Laat de toekomst de waarheid vertellen, en evalueer een ieder aan de hand van zijn werk en prestaties. 
 • Het heden is van hen; de toekomst, waarvoor is werkelijk heb gewerkt, is van mij.
 • Onze zintuigen stellen ons in staat om slechts een minuscuul deel van de uiterlijke wereld waar te nemen.
 • Teneinde elkaar te leren kennen moeten we reiken voorbij de sfeer van onze zintuiglijke waarnemingen.Vrede kan alleen komen als gevolg van universele verlichting.
 • Wanneer draadloos perfect is toegepast zal de gehele aarde omgevormd zijn in een gigantisch brein, wat het in feite ook is, waarin alle dingen deel zijn van een werkelijk en ritmisch geheel. 
 • We zullen in staat zijn direct met elkaar te communiceren, onafhankelijk van de afstand. ( Hiermee bedoelde Tesla de natuurlijke straling levensenergie mee ! )
 • Wat de ene mens God noemt, noemt een andere de wetten van de natuurkunde.
 • Wees alleen, dat is het  geheim van uitvinding; wees alleen. Dan worden ideeën geboren.
 • We moeten opnieuw de waarheid leren dat we kunnen genezen. Het geneesmiddel is in onze harten en ook in het hart van het dier dat we het universum noemen

Heb je nog vragen en of suggesties mail naar orgonite@alinfinity.eu….als het interessant genoeg is mail ik je zeker terug…

© 2021 alinfinity.eu

Thema door Anders Norén