alinfinity.eu

Kernwoorden ; kracht , natuur , versterken , beschermen , immuunsysteem , gezondheid !

I am light …..Nikola Tesla .

Nikola Tesla, ziener van vrije kosmische levens-energie .

allereerst een introductie met verwijzingen in onderstaande afbeeldingen , zie en kijk goed…….. laat dit op je inwerken ……………… ..I AM LIGHT !

Pyramides van Gizeh ….pijnappelklier .
Sirius versus Orion……
Middelpunt van introspectie en ontwaking… van het innerlijke licht…. is liefde vanuit je hart…..
Sushuma ……licht verdrijft het duister… de ontwaking van de kundalini…balans in het middelpunt Is de toegangspoort naar het kosmische energie……prana !!
Sri Lalita ( kali , Shakti , Parvati ) … de godin van van ontwaking …. het licht!
Ons menselijke kristal ontvanger en zender …de pijnappelklier zoals ook afgebeeld als het oog van Horus is dit toeval ?..nee !
hee …waar verwees Nikola Tesla naar ………de 3 , 6 , 9 de verbinding naar het kosmische bewustzijn ….
( Akasha ) …het goddelijke levensenergie
kosmische bewustzijn ……het afstemmen van kristallen frequenties ….deze kennis is alom oud te vinden in boeddhisme en hindoeïsme
alsook in de zuivere leer van het christendom ……by the way…. Jezus Christus was een yogi en wordt regelmatig afgebeeld.…….. met licht ( frequenties ) uit de chakra punten ….zoals voorhoofd chakra ajna oftewel het derde oog , lichtkrans rondom de 7 chakra de Sahasrara…. hart chakra anahata waar Jesus Christus met heilige handgebaren oftewel mudra’s naar het licht verwijst en niet te vergeten de hand chakras waar de energie van licht uitstroomt toeval ?………. nee !….
Allemaal verwijzingen naar je ware goddelijke zelf……I AM LIGHT ….manifestatie vorm van kosmische energie!

deze documentaire behoeft geen becommentariëren het spreekt verder voorzich .
De essentie van het geloof ligt besloten en ter openbaring in ons zelf ….het rijzen van de levensenergie omhoog middels het middelpunt van onze ruggenwervel omhoog naar de pijnappelklier…….. , de kundalini ontwaking …….die ik in 2001 in Noord Vietnam heb mogen ondergaan ( hier kom ik misschien later op een aparte pagina op terug met een heel mooi verhaal van een 6 daagse zware inwijding en initiatie waar ik heb mogen zien in hogere bewustzijns toestanden, mijn karmisch verleden, ziel-verbintenis, het kosmische licht en …… dat boedha….. Jesus is …..en ….Jesus… boedha is …..waarvoor mijn zuivere dank aan deze Noord Vietnamese spirituele leraar , boeddhist , geneesheer en spirituele broer ….DAO ANH PHUNG ….( Dasira Narada….. Deze heeft het kosmische licht in mijn bewustzijn…..doen ontwaken !)
bovenstaande afbeeldingen verwijzen naar het openen van de kosmische poort naar de onuitputtelijke bewustzijns bron ……levensenergie……nulpuntenergie !

NIKOLA TESLA was zich hiervan bewust en had deze gave mogen ontvangen van hogere dimensies ….

Zo…. nu even met de beide benen terug op de aarde …hieronder een gevonden verkorte citaat over de levensloop van Nikola Tesla…..bron onbekend ….

Nikola Tesla (1856-1943) is een van de belangrijkste uitvinders uit de geschiedenis.  Hij sloot vriendschap met onder andere de spirituele leraar Vivekenanda, George Westinghouse, Mark Twain en een witte duif. Toen aan Albert Einstein gevraagd werd hoe het voelt om de slimste levende mens te zijn, antwoordde hij: ‘Dat weet ik niet, dat moet je vragen aan Nikola Tesla.’ En de fysicus Nassim Haramein heeft eens gezegd: ‘Als Nikola Tesla niet gecensureerd zou zijn, zouden we nu tussen de sterren kunnen reizen.’ Tesla was ervan overtuigd dat er fysieke buitenaardse beschavingen bestaan. 

…..we become in the tune.…… ( tuner ) afstemmen ontvangen het goddelijke …..met onze kristal !!! het is bekend dat alles resoneert en communiceert tot in het kleinste detail op verschillende frequenties …..kristallen in het bijzonder .

Tesla werd vlak voor de Amerikaanse Burgeroorlog geboren en leefde tot halverwege de Tweede Wereldoorlog. Hij werd 86 ( 6 ) jaar. De in Kroatië geboren Servische, maar tot Amerikaan genaturaliseerde Tesla was een excentriek genie. Hij deed meer uitvindingen dan Edison en ontdekte de radio eerder dan Marconi. Tesla’s uitvindingen omvatten het wisselstroomsysteem dat onze huizen van elektriciteit voorziet, radio, draadloze energie- en lichtoverdracht, röntgenstralen en de teslaspoel. Hij ging in tegen Einsteins relativiteitstheorie en ontwierp vliegtuigen die verticaal opstijgen en landen. 

In de loop van zijn leven verhuisde Tesla naar New York. Hij woonde een tijd in Colorado Springs en keerde toen weer terug naar New York, waar hij twee laboratoria had. Hij werkte voor Thomas Edison, maar werd later zijn grootste rivaal. Zijn vele eigenaardigheden omvatten een obsessie met getallen die deelbaar zijn door drie…..3 , 6 , 9 ……..

We gaan met een hink stap sprong naar het volgende aansluitende onderwerp de Schumann resonantie en vervolgens naar solfeggio frequenties……het heeft allemaal direct verband met elkaar……(overigens…. wil je dieper op de materie ingaan er is zoveel hierover op internet te vinden… , ik probeer op deze website in verkorte stukken richting te geven …… anders wordt het veelste veel materie dat je halve wegen in slaap dreigt te vallen.… .)

SCHUMANNRESONANTIES

……..Tussen de oppervlakte van de aarde en de ionosfeer (de buitenste laag van ons atmosfeer) gaan ook elektromagnetische golven in het rond. Frequenties/resonanties die op alle levende organismen invloed hebben. Sommige elektromagnetische frequenties voegen iets toe aan de cellen van een organisme terwijl andere frequenties processen van afbraak in beweging zetten. De balancerende, heilzame frequenties die ons organisme mede in stand houden worden Schumanns resonanties genoemd.

Schumannresonanties zijn pieken in het ELF-deel van het elektromagnetisch spectrum die een sterke invloed hebben op de hersengolven en ons welbevinden. Het zijn de bliksemontladingen die de Schumannresonanties in onze atmosfeer veroorzaken, rond laten gaan en de atmosfeer leefbaar houden. De Schumann resonanties blijken heilzame invloed te hebben op ons bio-energetische ritme. Wanneer we ontkoppelt raken van deze Schumann resonanties ( door kunstmatige stralingen frequenties van bijvb. de 2 , 3 , 4 en 5 G ) raakt ons bio energetische ritme verstoord en gaat onze gezondheid achteruit. De meest bekende Schumannresonantie is de pulserende frequentie van 7,83 =…. 9…….

Een bekende quote van Nicola Tesla:

“If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have the key to the universe.” – Nikola Tesla

OUDE SOLFEGGIO FREQUENTIES

Over de ‘Ancient Solfeggio Frequencies’ is veel geschreven, ze worden meestal in verband gebracht met een bepaalde reeks geluidsfrequenties (396, 417, 528, 639, 741, 852 Hz) en zouden zijn afgeleid van een numerologisch systeem van familienummergroepen. Namelijk de: 3-6-9 en 1-2-4-8-7-5 reeksen.

Als de 3-6-9 reeks direct gerelateerd is aan het patroon en de vorm van de Schepping, zowel fysiek als energetisch, dan vertegenwoordigt ze door bijbehorende logica elk een specifieke fase in het geopenbaarde Goddelijke manifest. Ze kunnen de mensheid helpen om collectief naar geestelijke vervolmaking te groeien. Hetzelfde drie patroon herhaalt zich ook bij de oude genezingsfrequenties, de Solfeggio-frequenties die ook wel gezien worden als de geluiden van de schepping. Hier zijn de 9 oude Solfeggio healing-frequenties die als heilzaam en vererenswaardig worden beschouwd.

174 Hz – 285 Hz – 396 Hz – 417 Hz – 528 Hz – 639 Hz – 741 Hz – 852 Hz – 963 Hz

De Solfeggio in de Pythagorean Skine-methode verlaagt de getallen tot hun gehele getallen van één cijfer, wat de ‘Regel van Drie’ ondersteunt.

174 Hz = 1 + 7 + 4 = 12 = 3 ………(12-3 = 9)
285 Hz = 2 + 8 + 5 = 15 = 6………. (15-6 = 9)
396 Hz = 3 + 9 + 6 = 18 = 9………..(18-9 = 9)


417 Hz = 4 + 1 + 7 = 12 = 3………. (12-3 = 9)
528 Hz = 5 + 2 + 8 = 15 = 6…………(15-6 = 9)
639 Hz = 6 + 3 + 9 = 18 = 9………..(18-9 = 9)


741 Hz = 7 + 4 + 1 = 12 = 3……….. (12-3 = 9)
852 Hz = 8 + 5 + 2 = 15 = 6…………(15-6 = 9)
963 Hz = 9 + 6 + 3 = 18 = 9……….…(18-9 = 9)

Volgens verschillende bronnen staan de Solfeggio Frequenties hiervoor:

174 Hz Basis – Gronding/ fundering.  Deze frequentie rangschikt energie & perceptie in georganiseerde symmetrische kubussen en zorgt voor een stabiele basis voor versnelling & evolutie van realisatie en (bewust)zijn. Door te leren onderscheiden, wordt persoonlijkheid een voertuig voor innerlijke harmonie terwijl de luisteraar wordt voorbereid op een vreugde- en betekenisvol leven.

285 Hz – Kwantum gewaarzijn.  Deze frequentie helpt de versnelling & expansie van bewustzijn binnen de balans van meervoudige dimensionale velden van bijbehorende gewaarwording. Ze openen de toegang tot het vibrerende evenwicht via de wet van waarheid & kennis. Schaduwen worden verlicht door de vibratie van zachte heling terwijl ware kracht wordt hersteld. Bovendien ontdekt de persoonlijke wil ware expressie en rede gevolgd door juiste actie. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

396 Hz – Bevrijding van (trauma) angst.  De bron van wijsheid penetreert de geest en het hart in deze harmonische vibratie en verwijdert blokkades die de echte vrede in de weg staan. Waar geheugen wordt hersteld en waardoor de luisteraar toegang krijgt tot innerlijke wijsheid en weten. De invloeden van kracht & gelijkmoedigheid bereiden de weg voor naar geestelijke bevrijding. 

417 Hz – Transmutatie (transformatie van energieën of herscheppen). Het zien van waarheid staat de luisteraar toe om moeilijkheden en tegenslagen om te zetten in vrede. Het brengt orde en innerlijk luisteren naar nieuwe hoogten van zelftransformatie. De innerlijke gids van het ware zelf ontwaakt, corrigeert en ordent relaties en communicatie door dat de expressie van heldere visie & kracht in werking treedt.

528 Hz – DNA reparatie (Wonder).  Intuïtie wordt uitvergroot en leidt de kwaliteit van de Rede, waarmee de bron van wijsheid & licht door de herinnering van het wonder wordt herontdekt in elk moment. De luisteraar heeft contact met zijn/haar kracht en vrede als hun doel zich ontvouwt door middel van vrije-  en Goddelijke wil. 

639 Hz – Relationele harmonisatie.  De persoonlijke geest wordt gevuld met de invloeden van balans, gezondheid en rust. Innerlijke tegenstellingen worden overstegen.

741 Hz – Expansie van bewustzijn.  Deze frequentie ontvouwt heldere visie en opent de potentie van een mind die zelfbeschikkend en zelfkracht heeft;geordend en vrij. Innerlijke kracht wordt geoptimaliseerd en opent een kanaal naar gezuiverde expressie van liefde en betekenis. 

852 Hz – Ontwaken van intuïtie.  Deze frequentie schept kracht door de herkenning dat de luisteraar verbonden is met de bron van alle ware kracht. Intuïtie en emoties verbinden zich met elkaar en het ware innerlijke doel wordt ontsluierd.

963 Hz – Goddelijke Zingeving, Betekenis en Doel.  De aanwezigheid van Goddelijkheid wordt versterkt in de perceptie als de trillingen van het eeuwige zelf resoneren. De balans van kracht & vrede wordt ingebed in de luisteraar, waardoor Licht & Liefde de ervaring in het huidige moment leidt. Bron : gezondcelpotential.nl

Opzettelijke verstoring van algemene gezondheid middels 440 Hz muziek …..door onwetendheid? Of toch…

Tegenwoordig pleiten sommige mensen voor de terugkeer naar de 432 ( 9) Hz-standaard, een frequentie die de PHI-ratio van Fibbonacci (beroemde wiskundige uit de middeleeuwen) draagt, de gulden middenweg in de wiskunde. De gulden middenweg, een steeds terugkerende “perfecte” verhouding die in de natuur wordt gevonden en door middel van kunst wordt nagebootst, wordt in alles aangetroffen, van de verre zonnestelsels en sterrenstelsels tot aan de moleculaire structuur van ons DNA. Zo wordt gedacht dat een standaardveld dat zijn proporties bevat, beter bij de natuur past. Inderdaad, enkele van de meest opvallende en bekende muziek van de westerse wereld is gebaseerd op de gulden snede, van de werken van Bach , Mozart……..zoek op Spotify 432 Hz muziek en beluister het verschil met 440 Hz muziek.

440 Hz wordt door sommigen verondersteld trillingen in het lichaam te scheeftrekken vanwege de dissonante aard ervan in vergelijking met 432 ( 9) Hz, een toonhoogte die werd aangehouden in de heilige muziek van veel culturen uit de oudheid. Dit aantal werd ook afgekondigd als de “frequentie van de kosmos” door de oude Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras.

Met betrekking tot cymatica resulteren trillingen van frequenties van 432 ( 9) Hz in perfect gedefinieerde geometrische vormen, terwijl frequenties in 440 Hz dat niet doen. Dit brengt sommigen ertoe te geloven dat dissonante frequenties die het menselijk oor binnenkomen, leiden tot………… >dissonantie in het lichaam< .

In de wereld van de psychoakoestiek hebben recente studies aangetoond dat ‘geluidsentrainment’ (synchronisatie van twee verschillende systemen) is en nog steeds wordt gebruikt om hersengolven over te halen in bepaalde denk- en stemmingspatronen. [3]….. Voor velen verwerpt het feit dat leiders van nazi-Duitsland vochten voor de 440 Hz-standaard en deze in hun krijgsmuziek gebruikten, de macht om mensen in een agressieve en onevenwichtige staat te brengen….. bron : Brt today.com

Even tussendoor …….zie je dat ook niet heden den dage bij de jeugd vnl. in de grote steden met video games, beïnvloeding van 5G frequenties , drill rap muziek op 440 Hz gebaseerd …? ……waardoor deze jeugd dermate op een agressieve manier onbewust worden beïnvloed met als extreme daarvan een onlogische geweldspiraal vanaf de allerjongste leeftijd met desastreuze gevolgen….de media staat hier dagelijks vol van…. met een stille tocht…de afbraak van normen en waarden ….denk hier maar eens over na waar dit vandaan komt…….juist ……verwijzing ….guidestones…build back better…enz !!!!!…..maar afijn herstel moet via inzichten komen !

( Alle getallen van 0 tot en met 9 waaronder 3, 6, 9, getallen zijn dermate belangrijk alsook bepalend naar je geboorte jaar, je geboortenaam enz enz….. Hiermee kun je je persoonlijke eigenschappen, levenspad en astrologische bewustzijn mee verklaren….. Achter ieder getal staat een spirituele betekenis. Bijvoorbeeld mijn geboorte getal is 16-11-1962 = 7 +2 + 18 =9 +9 = 18 = 9……… volgende voorbeeld = mijn geboorte dag was op een vrijdag = 5 ………..volgende voorbeeld mijn geboorte naam uit het alfabet omgerekend naar getallen = 42 + 92 = 6 + 2 = 8…….dit is verklarend naar je persoonlijkheid en trillingsgetal , frequentie licht die je wederom in harmonie kunt afstemmen op de natuurlijke frequenties waar je een onderdeel van bent…….. met als…..muziek 432Hz waar je prettig bij voelt, natuurlijke omgevingen, voedsel, kleuren, geuren, natuurlijke heilzame stenen enzv….. vandaar het afstemmen met een mix van heilzame stenen op je persoonlijkheid!…… Zie hiervoor de pagina lemurisch licht kristal en heilzame edelstenen ……. met verwijzing naar armbandjes, amulethanger, kracht buideltjes enzovoort……

Vooral in deze tijd van verstoringen van natuurlijke frequenties is het zeer belangrijk om in harmonie te komen met jezelf, je omgeving en de kosmische natuur …..!!!

Zo nu weer met een quantum stap terug naar deze bijzondere man Nikola Tesla…

Diverse vrouwen werden verliefd op hem, maar Tesla bleef bewust vrijgezel als middel voor zelfbeheersing, in de overtuiging dat hij zo beter wetenschappelijk kon denken. Hij sliep zelden langer dan een paar uur achter elkaar en bleef vaak dagenlang wakker. Meestal sprak hij met zachte stem, maar hij gaf ook complete shows weg en doorspekte zijn lezingen met een bijna magisch vertoon van licht en energie. Zijn teslaspoel kon bliksem door zijn lichaam en zelfs 42 ( 6 ) meter de lucht in schieten. 

Hij was een wereldberoemde wetenschapper en lid van de beau monde, maar stierf alleen en berooid, omdat hij miljoenen aan royalty’s had overgedragen aan zijn vriend George Westinghouse om diens onderneming te redden…. ( hierin zie je dat geld niet de boventoon voerde van zijn kosmische opdracht , Nikola werd vervuld met het scheppingslicht en dat gaf hem innerlijke vreugde…..met het besef van de oneindigheid van het bewustzijn …..verwijzend…… I AM LIGHT….. )

Eén van de hardnekkigste theorieën luidt dat Tesla heeft ontdekt hoe iedereen op aarde ‘gratis energie’ kan krijgen en dat deze ontdekking werd weggemoffeld omdat het bedrijfsleven mensen dan niet meer voor energie kon laten betalen. 

Tesla werkte inderdaad aan een manier om energie te halen uit kosmische straling, stralingsenergie, de elektrostatische lading van de aarde en andere natuurlijke bronnen. Het verhaal gaat dat Tesla vlak voor zijn dood hierin was geslaagd …. . Daarom zou de FBI na zijn dood zijn ingebroken in zijn hotelsuite en zijn papieren hebben meegenomen: om te zorgen dat wij geen gratis energie zouden krijgen. ( …..heee ….dit komt overeen met het verhaal van Wilhelm Reich FBI , vernietiging documenten , gevangenschap …..het overlijden ! ) 

Tesla onderzocht de mogelijkheid om energie te halen uit kosmische levens energie. Verder probeerde hij de energie van de aard te benutten met zijn project Wardenclyffe. Een grote dynamo zou worden afgestemd op de resonanties van de ruimte tussen de aarde en de ionosfeer. 

De energie zou staande golven vormen, zoals de golven die Tesla zei te hebben ontdekt in Colorado Springs. Deze natuurlijke golven konden worden doorgegeven tussen torens overal ter wereld, zodat de ruimte werd gevuld met natuurlijke elektromagnetische energie waarvan iedereen alle benodigde energie kon downloaden en worden ‘doorgegeven’ zonder draden of lokale elektrische voorzieningen……..( hiermee werd niet de ziekmakende kunstmatige frequenties meebedoeld als 2, 3, 4, 5 G)

Zie onderstaande boeiende documentaire…..

vrije kosmische energie… levensenergie.

CITATEN VAN NIKOLA TESLA.,

 • Als ik terugkijk op de gebeurtenissen in mijn leven, dan realiseer ik me hoe subtiel de invloeden zijn die onze bestemmingen vormen. 
 • Als je alleen de grootsheid van de getallen 3, 6 en 9 kende, dan zou je de sleutel tot het universum hebben (369).
 • Als je de geheimen  van het universum wil vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.
 • Als ze je gek noemen, herinner je dan dat grote ideeën niet komen van gemiddelde denk geesten.
 • Een wetenschapper streeft niet naar directe resultaten. Hij verwacht niet dat zijn geavanceerde idealen snel zullen worden opgepakt. Zijn werk lijkt op het planten van iets voor de toekomst. Het is zijn plicht om het fundament te leggen voor hen die nog komen, en de weg te wijzen. Hij leeft, werkt en hoopt.
 • Elektrische energie is overal aanwezig in onbegrensde hoeveelheden en kan de machines van de wereld aandrijven zonder steenkool, olie of gas.
 • Elk levend wezen is een machine die wordt aangedreven door het raderwerk van het universum. Hoewel het lijkt dat het alleen wordt beïnvloed door zijn directe omgeving, reikt zijn invloedssfeer uit tot een oneindige afstand.
 • Elke inspanning die onder dwang wordt verricht is een offer van levensenergie. Ik heb nooit zo’n prijs betaald. Integendeel, ik gedijde op mijn gedachten.
 • Er zouden inspanningen moeten worden verricht om het onrechtvaardige en wrede slachten van dieren, wat destructief voor onze moraal moet zijn, te stoppen.
 • Geen enkel apparaat voor vrije energie zal ooit worden toegestaan de markt te bereiken.
 • Geld vertegenwoordigt niet zoveel waarde als de mens eraan heeft toegekend. Al mijn geld is geïnvesteerd in experimenten die mij in staat stelden ontdekkingen te doen waardoor de mensheid een wat gemakkelijker leven kan leiden.
 • Het  geschenk van onze mentale kracht komt van God, het Goddelijke Wezen, en als we onze denk geesten concentreren op die waarheid worden we afgestemd op die grote kracht.
 • Het gevoel groeit voortdurend in mij, dat ik de eerste was die de groet van de ene planeet naar de andere hoorde.
 • Het kan mij niet schelen dat ze mijn idee gestolen hebben. Ik maak me zorgen omdat ze zelf geen ideeën hebben.
 • Het verlangen dat mij leidt in alles wat ik doe is het verlangen om de krachten van de natuur te benutten in dienst van de mensheid.
 • Hoewel we vrij zijn om te denken en te handelen, worden we als de sterren van het firmament tezamen gehouden. Die bindingen kunnen we niet zien, maar wel voelen.
 • Mijn brein is slechts een ontvanger. In het universum is een kern waarvan we kennis, kracht en inspiratie verkrijgen. Ik ben niet doorgedrongen in de geheimen van die kern, maar ik weet dat deze bestaan .
 • Ons gehele biologische systeem, het brein en de aarde zelf werken op dezelfde frequenties.
 • Onwetendheid is grootste tegenwerkende kracht die menselijke vooruitgang vertraagt, en werd door Boeddha ‘het grootste kwaad in de wereld’ genoemd.
 • In de eenentwintigste eeuw zal de robot de plaats innemen die slavenarbeid in oude beschavingen bezat.
 • In de gehele ruimte is energie. Is die energie statisch of kinetisch?. Als deze statisch is, is er ijdele hoop. Als deze kinetisch is – en we weten zeker dat het dat is – dan is het een kwestie van tijd tot de mensheid erin slaagt haar machines te koppelen aan het raderwerk van de natuur.
 • Laat de toekomst de waarheid vertellen, en evalueer een ieder aan de hand van zijn werk en prestaties. 
 • Het heden is van hen; de toekomst, waarvoor is werkelijk heb gewerkt, is van mij.
 • Onze zintuigen stellen ons in staat om slechts een minuscuul deel van de uiterlijke wereld waar te nemen.
 • Teneinde elkaar te leren kennen moeten we reiken voorbij de sfeer van onze zintuiglijke waarnemingen.Vrede kan alleen komen als gevolg van universele verlichting.
 • Wanneer draadloos perfect is toegepast zal de gehele aarde omgevormd zijn in een gigantisch brein, wat het in feite ook is, waarin alle dingen deel zijn van een werkelijk en ritmisch geheel. 
 • We zullen in staat zijn direct met elkaar te communiceren, onafhankelijk van de afstand. ( Hiermee bedoelde Tesla de natuurlijke straling levensenergie mee ! )
 • Wat de ene mens God noemt, noemt een andere de wetten van de natuurkunde.
 • Wees alleen, dat is het  geheim van uitvinding; wees alleen. Dan worden ideeën geboren.
 • We moeten opnieuw de waarheid leren dat we kunnen genezen. Het geneesmiddel is in onze harten en ook in het hart van het dier dat we het universum noemen

Heb je nog vragen en of suggesties mail naar orgonite@alinfinity.eu….als het interessant genoeg is mail ik je zeker terug…

© 2022 alinfinity.eu

Thema door Anders Norén